1. علیرضا خوراکیان , مصطفی جهانگیر , زهرا نیکخواه فرخانی , حامد محمدی شهرودی , تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار اخلاقی کارکنان , اخلاق در علوم و فناوری , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۲۴-۳۶
 2. علیرضا خوراکیان , مصطفی جهانگیر , الناز توتونچی صراف , سیده ریحانه قطب شریف , بررسی اثر بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در رضایت مشترکین شرکت توزیع نیروی برق مشهد , انرژی ایران , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۳۳-۴۸
 3. امیرحسین افشار , علیرضا پویا , علیرضا خوراکیان , شناسایی تواناسازها و توانمندی‌های چابکی در صنعت خدمات هتلداری با مطالعه تطبیقی آن با بخش‌ تولید , مطالعات مدیریت گردشگری , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۸۵-۱۰۸
 4. علی گرایلی , علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی , بررسی اثر هیجانات خودآگاهانه (غرور، شرم و گناه) بر سطح خلاقیت دانشجویان , ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۰۱-۱۲۶
 5. محبوبه سلیمانی , رضوان حسین قلی زاده , علیرضا خوراکیان , عوامل سوق دهنده و بازدارندة راه اندازی شرکت های مستقر در مرکز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد , توسعه کارآفرینی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۷۹-۹۷
 6. مصطفی جهانگیر , علیرضا خوراکیان , محمد لگزیان , بررسی تأثیر تعلق‌ خاطر کاری بر رفتار نوآورانه ی با نقش میانجی اشتراک‌ گذاری خطاها , مدیریت نوآوری , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۹-۵۲
 7. زهرا قربانی جاجرم , غلامرضا ملک زاده , علیرضا خوراکیان , بررسی نقش میانجی گری سبک های تصمیم گیری عقلایی و شهودی مدیران بر رابطه ی هوش هیجانی و رفتارهای نوآورانه (مورد مطالعه: یکی از دانشگاه های کشور) , مطالعات رفتار سازمانی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۵۱-۸۴
 8. لعیا فریاد , علیرضا خوراکیان , شمس الدین ناظمی , بررسی اثر توانمندسازی روانشناختی بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به اشتیاق شغلی آنان , مدیریت توسعه و تحول , دوره ( ۱۳۹۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۱۷-۲۶
 9. علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی , محمّدرسول حشمتی , تأثیر‌ عدالت‌سازمانی‌ بر ‌ انگیزه‌برای‌ارائه‌پیشنهاد :‌مطالعه‌نقش‌ میانجی‌ ارزش‌نظام‌پیشنهاد ها , چشم انداز مدیریت دولتی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۲۷-۱۵۰
 10. علیرضا خوراکیان , مصطفی جهانگیر , منصوره دهقان بنادکی , مرضیه فروتن , تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری با تعدیل گری عوامل سازمانی-انسانی و فناوری اطلاعات , فرآیند مدیریت و توسعه , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۱۰-۲۵
 11. محمّدرسول حشمتی , علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی , تاثیر گذاری عدالت مراوده ای بر انگیزه برای ارائه پیشنهاد با تأکید بر نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادات (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) , پژوهش نامه مدیریت تحول , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۴۲-۷۰
 12. علیرضا خوراکیان , هدا جان نثار احمدی , نقش رهبری معنوی در کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی با استفاده از رهیافت تئوری بازی ها , تحقیق در عملیات در کاربردهای آن , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۸۹-۱۰۰
 13. سعید مرتضوی , علیرضا خوراکیان , الهه ناصری نژاد , علی معماری , بررسی رابطه متقابل نوآوری درک شده سازمانی با سایر مولفه های جو سازمانی در کارکنان ستاد شرکت برق منطقه ای خراسان , مدیریت نوآوری , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۳۳-۵۲
 14. محمود منفرد , علیرضا خوراکیان , تأثیر رفتار سازمانی مثبت بر نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی (مورد مطالعه: استانداری خراسان رضوی) , مطالعات رفتار سازمانی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱-۱۷
 15. محمدرسول حشمتی , علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی , بهبود مدیریت مشارکتی در دانشگاه از طریق نظام پیشنهادها و عدالت محوری با در نظر گرفتن جایگاه مدیریت مشارکتی و عدالت در آموزه های اسلام , مدیریت در دانشگاه اسلامی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۷۱-۹۴
 16. علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی , محمّدرسول حشمتی , بررسی نقش تعدیل گر سلامت و رفاه روانی کارکنان در بروز رفتار خلاقانه و نوآورانه از طریق نظام پیشنهادات , ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۱-۲۷
 17. علیرضا خوراکیان , حسین تک روستا , بررسی علل شکست خصوصی سازی در میان نهادهای مالی(واسطه های مالی) با توجه به الگوهای توسعه سازمانی (مورد مطالعه: بانک های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی) , اقتصاد پولی، مالی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۷۹-۲۰۴
 18. محمدحسن بچاری صالحی , مصطفی کاظمی , علیرضا خوراکیان , چارچوبی برای ارزیابی و توسعه قابلیت نوآوری از طریق رویکرد پویایی سیستم‌ (مورد مطالعه‌: شرکت متالوژی‌ پودر مشهد) , مدیریت توسعه فناوری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۴۷-۷۸
 19. یعقوب مهارتی , علیرضا خوراکیان , حمید رضا رضوانی , بررسی نقش واسطه ای گرایش به بازار در رابطه بین تأکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی (مورد مطالعه بانک های ملی و سپه شهر تهران) , تحقیقات بازاریابی نوین , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱-۲۴
 20. حامد حاج اقامعمار , فریبرز رحیم نیا , علیرضا خوراکیان , سناریونگاری با روش شبکه ی جهانی کسب و کار , مطالعات مدیریت راهبردی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۶۱-۸۷
 21. یعقوب مهارتی , علیرضا خوراکیان , مسلم فخری فخرآبادی , بررسی و تحلیل تأثیر رفتارهای تیم سازی موفق بر نوآوری سازمانی درک شده کارکنان (مورد مطالعه : اداره کل راه‌آهن اصفهان) , مدیریت نوآوری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۷۳-۹۸