1. علیرضا خوراکیان , نرجس یزدانی , نقش تعدیلگری جنسیت در رابطه بین تعلق خاطر کاری و انحرافات رفتاری کارکنان در برخورد با ارباب رجوع , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
 2. علیرضا خوراکیان , ملیحه نجیبی , نقش میانجی مبادله رهبر – پیرو در رابطه رهبری اخلاقی و تولید ایده در شرکت¬های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی , اولین کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۶
 3. ندا عطارمقدم , علیرضا خوراکیان , امیر محمد فکور ثقیه , ‌ طراحی مدل پویای عوامل اثر گذار بر زمان فرآیند توسعه محصول جدید در شرکت‌های دانش‌بنیان , سومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰
 4. نرجس یزدانی , علیرضا خوراکیان , فریبرز رحیم نیا , بررسی تاثیر سرمایه¬های روانشناختی بر ابعاد رفتارهای انحرافی در محیط کار , سومین کنفرانس مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۴
 5. علیرضا خوراکیان , فاطمه رضوی زاده , بررسی نقش و جایگاه کارآفرینی استراتژیک در کسب مزیت رقابتی پایدار , سوین کنفرانس مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۴
 6. مهرنوش نوروزی راد , مجتبی پورسلیمی , علیرضا خوراکیان , بررسی تاثیر رضایت مشتری بر وفاداری مشتری از طریق نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه:مشتریان بانک ملی نیشابور). , کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
 7. مژگان حسن زاده , مجتبی پورسلیمی , علیرضا خوراکیان , بررسی تاثیر بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی تعهد مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بانک سامان مشهد) , کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
 8. سعید نصرتی , ناصر مطهری فریمانی , علیرضا خوراکیان , ارائه مدلی جهت سنجش نوآوری در سازمان , کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
 9. نسرین شاه نوشی , علیرضا خوراکیان , فریبرز رحیم نیا , تاثیر کنترل رفتاری درک شده مصرف کننده بر رفتار مصرف کننده , ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکر کاربردی و پژوهش نوین , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
 10. سمانه موسوی , آذر کفاش پور , علیرضا خوراکیان , بررسی تاثیر میانجی گری اعتماد به کارکنان در رابطه بین تصویر شرکت با وفاداری مشتری در نمایندگی های خدمات پس از فروش ایران خودرو شهر مشهد , International conference on modern approaches in humanities,management,economics and accountng , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
 11. علیرضا خوراکیان , سیده نرگس راهنما , بررسی تاثیر رفتار نوآورانه بر تعلق خاطر کاری کارکنان , پنجمین کنفرانس بیم المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
 12. شقایق طلوع نیا , سعید مرتضوی , علیرضا خوراکیان , بررسی ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی مدیران بر تصمیم گیری منطقی (مطالعه موردی: مدیران شرکت های شهرک صنعتی طوس) , کنفرانس بین المللی مدیریت تغیر و تحول , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
 13. شقایق طلوع نیا , سعید مرتضوی , علیرضا خوراکیان , بررسی نقش واسط تصمیم گیری منطقی در ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی مدیران و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: مدیران شرکت های شهرک صنعتی طوس) , کنفرانس بین المللی مدیریت تغیر و تحول , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
 14. نگار کدخدا , علیرضا خوراکیان , کاربرد روش دیمتل در رتبه بندی معیارهای تاثیرگذار بر پایداری سیستم ERP , اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
 15. بهاره بنی خلیل , علیرضا خوراکیان , فریبرز رحیم نیا , بررسی اثر کار عاطفی بر روی مشتری گرایی در دفاتر "پلیس+10" مشهد , اولین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۷
 16. سیده سارا سیدی , علیرضا خوراکیان , علیرضا حدادیان , بررسی اثر تجربه برند بر ایجاد وفاداری به برند با در نظر گرفتن نقش واسط اعتماد به برند (در شعب بانک مهر اقتصاد شهر مشهد) , اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۹
 17. رسول حسنی , علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی , بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان فروش نمایشگاه های فروش خودرو با نقش واسط خلاقیت , دومین همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۲
 18. رسول حسنی , علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی , بررسی تاثیر هوش هیجانی بر خلاقیت کارکنان فروش نمایشگاه های فروش خودرو , دومین همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۲
 19. مهدی ارمان , علیرضا خوراکیان , مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی , اولین کنفرانس بین المللی مدییریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۳۰
 20. آزاده بدیلی , علیرضا خوراکیان , محمدمهدی فراحی , بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین گردش شغلی و بروز رفتار خلاقانه , دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
 21. فاطمه هوشمند , علیرضا خوراکیان , سعید مرتضوی , بهبودعملکردنوآورانه با به کارگیری مدیریت تعارض , اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
 22. یاسمین شریعت یزدی , علیرضا خوراکیان , غلامرضا ملک زاده , بررسی تاثیر زندگی کاری وتجربه اجحاف در محل کار بر خستگی عاطفی کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد , اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۹
 23. فرحناز عطاری , علیرضا خوراکیان , محمدمهدی فراحی , بررسی اثر سیستم های پاداش و انگیزه بر خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: شرکت تولیدی کاشی فیروزه مشهد) , اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۹
 24. ریحانه پاک روان , علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی , بررسی تأثیر کنترل شغلی و حمایت سازمانی درک شده بر خلاقیت فردی (مورد مطالعه: شرکت الکترواستیل) , کنفرانس ملی کارآفرینی و نوآوری استراتژیک , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
 25. لعیا فریاد , علیرضا خوراکیان , شمس الدین ناظمی , بررسی نقش واسط اشتیاق شغلی در رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و رفتار نوآورانه در کارکنان , نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۲
 26. مهناز اسلمی نژاد , یعقوب مهارتی , علیرضا خوراکیان , بررسی نقش تعدیل گر پویایی بازار در رابطه‌ی بین استراتژی‌های بازاریابی محیطی و عملکرد , نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۲
 27. محمّد اخگری , علیرضا خوراکیان , علیرضا پویا , بهبود فرآیند تدارکات در محیط پروژه محور (مطالعه موردی) , همایش بین المللی مدیریت , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶
 28. محمد لگزیان , علیرضا خوراکیان , شیده نثاری اشک زری , بررسی وضعیت استراتژی های مدیریت دانش در تحقق مدیریت دانش در آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) , اولین همایش مهندسی برق و کامپیوتر شمال کشور , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۲
 29. سید مجتبی برادران محسنیان , علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی , بررسی تاثیرمدیریت ارتباط با مشتری بر رضایتمندی از طریق نقش واسط نوآوری (مورد مطالعه: مناطق شهرداری مشهد) , اولین همایش ملی بازاریابی: فرصت ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
 30. یعقوب مهارتی , علیرضا خوراکیان , حمید رضا رضوانی , بررسی نقش واسطه ای گرایش به بازار در رابطه بین تاکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی (مورد مطالعه بانکهای ملی و سپه شهر تهران) , اولین همایش ملی بازاریابی: فرصت ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
 31. الهام شاه میری لاکه , علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی , بررسی رابطه بین رهبری تعامل گرا و نوآوری باتوجه به نقش واسط ظرفیت جذب دانش , دومین کنفرانس ملی ضرورتهای رشد و توسعه پایدار , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۰
 32. الهام شاه میری لاکه , علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی , تبیین نقش واسط ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین رهبری تحول گرا و نوآوری , دومین کنفرانس ملی چالش های اصلی صنعت و تولید ملی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳
 33. محمدحسن بچاری صالحی , مصطفی کاظمی , علیرضا خوراکیان , مدل‌سازی پویایی سیستم برای تعالی درقابلیت نوآوری , دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۶
 34. یعقوب مهارتی , علیرضا خوراکیان , مریم باغیشنی , بررسی و تحلیل تاثیر توانمندی بازاریابی در رابطه بین جهت گیریهای استراتژیک و عملکرد فروشگاههای زنجیره ای کشور , دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
 35. اشرف حسن زاده رهن , شمس الدین ناظمی , علیرضا خوراکیان , تاثیر عوامل کلیدی موفقیت در فاز مقدماتی توسعه محصول بر موفقیت تجاری محصول جدید در سازمان های نوآور و کارآفرین (مطالعه موردی شرکتهای صنایع غذایی مشهد) , دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۲
 36. جواد یزدی مقدم , علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی , بررسی تاثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانهای دولتی مشهد , دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۲
 37. یعقوب مهارتی , علیرضا خوراکیان , سیدمهدی مصطفوی , بررسی و تحلیل تاثیر کسب و کارهای خانگی در پیش گیری از آسیب های اجتماعی , اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۰۴